۲۹ طرح صنعت پتروشیمی ایران غیرفعال است+جدول

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق آمار رسمی منتشر شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در حال حاضر ۲۹ طرح صنعت پتروشیمی غیرفعال است.

این طرح ها که در استانهای مختلف کشور اعم از خوزستان، بوشهر، همدان، اصفهان، فارس و … واقع شده اند، در تمام ۳ سال گذشته (طول زمان اجرای برجام و همچنین پس از عهدشکنی امریکا در پایبندی به این توافق)، به رغم برنامه ریزی های گوناگون در صنعت پتروشیمی، فعال نشده اند. تعداد این طرح های غیرفعال در حال حاضر ۲۹ طرح است.

جدول زیر جزئیات طرح های غیرفعال صنعت پتروشیمی ایران را نشان می دهد.

نام طرحمحل اجرانوع تولیدظرفیت (هزار تن در سال)فاز دوم انیدریدمالئیک/بوتان دی ال/پلی بوتیلن ترفتالاتمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمیانیدریدمالئیک، بوتان دی ال، PBT، ایزوبوتان و تتراهیدروفوران۳۳۵انیدریدمالئیکمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمیانیدریدمالئیک، اسیدفوماریک، رزین های پلی استر غیراشباع، ایزوبوتان و نرمال بوتان۷۹آکریلاتهامنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمیآکریلیک اسید، پروپیلن، اکسوالکل ها، استرهای آکریلات، پلیمرهای سوپرجاذب۳۹۵فاز دوم پنتااریتریتولمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمیاستالدئید، پنتااریتریتول، دی پنتااریتریتول و سدیم فرمات۲۹فاز دوم پلی استایرن انبساطیمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارسپلی استایرن انبساطی۶۰فاز سوم الفین شانزدهم و متانول بوشهرمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارساسید استیک۳۰۰متانول آرمانمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارسمتانول۱۶۵۰آمونیاک و اوره هرمزمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارسآمونیاک و اوره۱۷۵۵آمونیاک و اوره شیمیایی لاوانمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارسآمونیاک و اوره۱۷۵۵آمونیاک/متانول ۱منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارسآمونیاک و متانول۱۲۹۰تبدیل پروپان به پروپیلن و پلی پروپیلنمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارسپروپیلن و پلی پروپیلن۹۰۰پی وی سی همدانهمدانپی وی سی پودروگرانول (گرید مدیکال)۴۸پلی استایرن انبساطیاصفهانپلی استایرن انبساطی۵۰الفین چهاردهمفیروزآباداتیلن، برش سه کربنه و سنگین تر۱۰۹۰خط لوله اتان/اتیلن مرکزاز فیروزآباد تا مجتمع های وابستهانتقال اتان/اتیلن در استان فارس—-پلی اتیلن سنگین دارابدارابپلی اتیلن سنگین۳۰۰پلی اتیلن سنگین/سبک خطی جهرمجهرمپلی اتیلن سنگین/سبک خطی۳۰۰پلی اتیلن سبک فسافساپلی اتیلن سبک۳۰۰پلی اتیلن سبک اندیمشکاندیمشکپلی اتیلن سبک۳۰۰پلی اتیلن سنگین ممسنیممسنیپلی اتیلن سنگین۳۰۰پلی اتیلن سنگین دهدشتدهدشتپلی اتیلن سنگین۳۰۰پلی اتیلن سنگین بروجنبروجنپلی اتیلن سنگین۳۰۰پلی اتیلن سنگین/سبک خطی کازرون و پلی استال نودانکازرون/نودانپلی اتیلن سنگین/سبک خطی و پلی استال۳۲۰اتیلن وینیل استاتاستهباناتیلن وینیل استات۱۰۰الفین هفدهمدهلراناتیلن، پروپیلن، پلی اتیلن، بنزین پیرولیز و سوخت مایع۹۶۰الفین پانزدهم و GEMگناوه و دشتستاناتیلن، اتیلن گلایکول ها و برش سه کربنه و سنگین تر۱۰۹۹آمونیاک و اوره گلستانآق قلاآمونیاک و اوره۱۷۵۵GTPP فاتح کیمیادیراتیلن، پروپیلن و پلی پروپیلن، متانول، بنزین پیرولیز و گاز مایع۲۷۹۹آمونیاک و اوره زنجانایجرودآمونیاک و اوره۱۷۵۵

انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *